• Samværsregler på Peterskolen

  Vore mål:

  - at hverdagen på Peterskolen præges af en kristen ånd
  - at alle elever får det bedst mulige udbytte af skolegangen
  - at alle på Peterskolen har det godt
  - at der værnes om skolen og dens ting

  For at nå målene skal eleverne overholde følgende regler:

  1. Vis hensyn overfor hinanden
  Lad ikke leg blive til slåskamp. Se også skolens antimobbepolitik.

  2. Skolen og dens ting skal behandles pænt
  Ødelægger I noget, skal I sige det til en lærer, og skolen kan kræve erstatning. Bøger, som lånes af skolen, skal forsynes med omslag og navn. Hjælp de andre med at passe på deres ting.

  3. Når I må være inde i frikvartererne
  - skal I opholde jer i jeres eget klasselokale eller i kælderens bordtennisområde.
  Det er ikke tilladt at løbe indendørs.
  Der må ikke spilles musik/IT-spil/film i frikvartererne.

  4. Når I er ude i frikvarteret
  - må I være på hele skolens område undtagen cykelskurene og parkeringspladsen. Det er kun de store elever der må være på legepladsen ved R og S. I må kun spille bold og slås med sne på de anviste baner. Man må spille Antonius over fysikbygningen.

  5. Skolens område må ikke forlades i skoletiden
  - kun efter tilladelse af en lærer. Misbruges en sådan tilladelse til fx at handle, sendes eleven hjem på en tænkepause. Sker det igen er det bortvisningsgrund.

  6. Efter skoletid
  - må I kun opholde jer på skolens område, hvis I skal vente på en bus, eller har fået tilladelse af en lærer. På vej til og fra skole skal I følge de anviste veje og overholde de almindelige trafikregler. 0.- 6. klasse skal gå på fodgængerfeltet hvis de skal over Almegårdsvej. 7.-9. klasses elever må følge cykelstien Rønne/Nyker over Almegårdsvej.

  8. Slik, kage og legetøj
  - må kun tages med i skole på fødselsdage og andre festdage efter aftale med en lærer.
  Legetøj o. lign. må kun tages med efter aftale med en lærer.

  9. Vi må hjælpe hinanden med at rydde op og holde orden på skolen.
  Sammen med klasselæreren laver I regler for udluftning, oprydning m.m. i jeres klasse.

  10. Eleverne må ikke ryge, drikke alkohol, drikke energidrik eller bruge euforiserende stoffer i skoletiden. Overtrædes dette i skoletiden, sendes eleven hjem på en tænkepause. Gentages det, er det bortvisningsgrund. Dette gælder også på skoleture. Samme regler gælder for besiddelse af de ovennævnte nydelsesmidler.


  11. 0.-4. klasse må ikke have tændte mobiler på skolens grund. For elever fra 5. klasse og opefter: Tændte mobiltelefoner skal være på lydløs hele skoledagen. Hvis telefonerne er fremme i skoletiden må de bruges til:

  • At tjekke/sende beskeder - i frikvartererne
  • Nødvendige opkald - i frikvartererne
  • Undervisningsrelevant arbejde

  Følges disse regler ikke tages telefonen. Klassens lærerteam/forældre kan lave regler som er ”strammere” end disse mobilregler.  Vedtaget af bestyrelsen/lærerrådet marts 1992 - Revideret oktober 2018