• Læreplaner

  På Peterskolen følger vi Fælles Mål og BUVM's vejledende læseplan. Dog er følgende undtaget:

  I faget Kristendom følger vi en læreplan udarbejdet af FKF.

  I faget Natur/teknologi følger vi et overordnet grundlag og formål. Se i menuen til venstre.


  Overordnet grundlag for Peterskolens Læreplaner.

   

  I Peterskolens vedtægter lyder det:

  § 2

  Stk. 1

  Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning

  - at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord.

  - at Den Danske Folkekirkes nuværende evangelisk-lutherske bekendelse, er en ret forståelse af Bibelen.

  § 3

  Stk. 2

  Skolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder, udtryksformer og holdninger, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling og kan gavne samfundet, kulturen og naturen.

  Stk. 3

  Skolens undervisning og hele dagligdag skal baseres på skolens grundlag. Skolen må søge at skabe trygge rammer om hverdagen. Den enkelte må mødes med tillid, ærlighed, åbenhed og respekt. Der må forventes respekt for opstillede normer og krav.

  Stk. 4

  Skolen skal give eleverne et solidt kendskab til det bibelske budskab på en måde, så de utvungent får mulighed for at tilegne sig dette til tro. Bibelens budskab og troværdighed må ikke drages i tvivl.

  Stk. 5

  Skolen skal give eleverne forudsætninger for og lyst til at tage stilling til og ansvar for samfundsforhold. Skolen skal opdrage til ansvarsbevidsthed over for Gud, medmennesket og den skabte verden.

  Stk. 6

  Skolen skal gøre eleverne fortrolige med den danske kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og alle menneskers lige værd.

   

  November 2018