• Fritagelse fra undervisning

    I Danmark har vi ikke skolepligt, men undervisningspligt. Forældrene kan altså vælge, hvordan de ønsker, at deres barn bliver undervist. Hvis man vælger at lade sit barn indskrive i en skole, overtager skolen ansvaret for barnets undervisning. Og skolen har altså pligt til at føre tilsyn med, at barnet følger undervisningen. I undervisningsministeriets nyhedsbrev fra januar 2001 hedder det: ”Det er forældrenes pligt at sørge for, at deres barn kommer i skole. Og det er en skoles ret, at sige nej til at give barnet fri i undervisningstiden.

    Forældrene kan altså ikke uden videre planlægge familierejser udenfor skoleferierne, medmindre skolen har givet barnet lov til at udeblive fra undervisningen.”

    På Peterskolen administrerer vi det sådan, at vi normalt giver fri, når forældrene anmoder om det. I praksis sker det med en mail/seddel før fraværet til klasselæreren, hvis det er for en dag, og til skolelederen, hvis det er for flere dage. Derefter er det forældrenes ansvar, at barnet får fulgt op på den undervisning, der er foregået i klassen i fraværsperioden. Lærerne kan ikke forventes at lave en undervisningsplan før fraværet.

    Der kan være perioder, hvor vi på skolen ikke kan imødekomme ønsker om at få fri fra undervisningen, blandt andet i perioder med eksamen, projektopgave, lejrskole og lignende. Desuden vil vi stærkt fraråde, at elever skal have fri på 9. klasse­trin.