• Fag

  Følgende fag undervises i på de forskellige klassetrin:

  Fag

  (x) = ikke altid skemalagt, men indgår i undervisningen.

  Idræt
  Idrætsundervisningen foregår som oftest på kasernen lige overfor skolen.
  Halvdelen af eleverne klæder om på skolen og går derefter over på kasernen, den anden halvdel går direkte sammen med en lærer til kasernens idrætshal og klæder om der. Det er praktisk at have lidt lunt tøj til turen til hallen i vinterhalvåret.
  I sommerhalvåret benyttes også skolens egne håndbold-/fodboldbaner.

  I idræt går alle elever med, også de, der af forældre er bedt fritaget for faget den pågældende dag. Sidstnævnte overværer undervisningen.
  Omklædning og bad er en del af idrætsundervisningen.

  Familiekundskab
  I 9. klasse undervises i familiekundskab. Her samtales om familiemønstre, opgaver og ansvar i en familie. Mange etiske emner tages også op her.
  Undervisningen bygger på det bibelske syn på ægteskabet som basis for et godt familieliv.

  Specialundervisning
  Hvis elever har behov for det, får de tilbudt ekstra undervisning i det omfang det er nødvendigt og muligt. Det er skolens (eventuelt klassens) lærere, som står for denne undervisning.