• Evaluering

  Evaluerings og forældresamarbejdspolitik

  Politik for hvordan skolen systematisk og løbende evaluerer elevernes udvikling.

  Den almindelige evaluering af Peterskolens elever foregår mellem lærer og elev. Ofte som løbende evaluering af hverdagen, men også som afleveringsevaluering. Desuden er der på skolen et tilbud om skole/hjem-samtaler hvert halve år. Fra 5. klasse er eleverne med ved disse samtaler. Tilstede ved samtalerne er klasselæreren og en faglærer. Den normale samtaletid er 20 minutter, men man kan ønske dobbelt tid.

  Hvis forældre ellers ønsker møder med lærerne, tages dette op til overvejelse i hvert enkelt tilfælde. Men man er altid velkommen til at kontakte lærerne på mail, blot det holdes i en ordentlig tone. Skolens personale læser deres mails på hverdage og vil reagere på forældrehenvendelser.

  Elevernes prøveresultater fra fx nationale tests, videregives til hjemmet.

  I tilfælde af, at en ansat på skolen finder, at noget pludseligt går skævt i et barns liv, så barnet ikke får lavet lektier, ikke har madpakke med, mangler sportstøj eller lignende mod sædvane, reagerer den ansatte til hjemmet eller evt. først til klasselæreren.

  Evalueringen af elever med særlige behov, som er inkluderet i den almindelige undervisning på Peterskolen foregår med en tovholder som ansvarsperson for arbejdet.

  Tovholderen har den almindelige kontakt med elev, forældre og (pædagog og) lærerteam. Der sættes mål for kortere perioder og tovholderen følger op på disse. Tovholderen har ansvaret for at der føres handleplan for barnet.

  Tovholderen kommunikerer jævnligt med forældrene. Tovholderen laver en reel observation på støtteeleven hver måned, som kan anvendes ved møde med forældrene. Der skal afholdes to teammøder ang. støttebarnet årligt hvor handleplansmålene bearbejdes. Tovholder holder teamet + ledelsen opdateret om vigtige ændringer og overvejer, om der skal tages samtaler med andre fagpersoner/eksperter om eleven. Den faglige udvikling er stadig lærerens ansvar, men det er vigtigt at støtten er aktiv i evalueringen af elevens mulighed for at få succes/udvikle sig.

   

  Udarbejdet februar 2018