• Anderledes dage

  Enkelte dage kan være anderledes og følger ikke skoleskemaet.

  Det gælder for eksempel Skolernes Motionsdag (fredag inden efterårsferien), juleafslutningen (sidste skoledag før jul), bogafleverings- og lokalebyttedage og årets sidste skoledag. Der kan også være indlagt en idrætsdag eller lignende.

  Ekskursioner
  Klasserne tager efter behov og efter læseplanens indhold på faglige ekskursioner og sociale oplevelsesture. Disse kan foregå på cykel, med bus eller ved hjælp af lærernes/forældrenes egne biler.
  Skolen betaler for disse ture, dog kan det ske at forældrene bliver bedt om at betale madudgifter.

  Emneuger, Projektuger og Fagdage
  Skolen har tradition for en anderledes uge om året. Denne kaldes en emneuge. Oftest vil den være med en opdeling af eleverne på tværs af de forskellige klasser, hvor hele skolen arbejder med det samme tema.
  Projektuger er uger hvor en klasse er sammen om et overordnet emne. Herfra vælger en 2/3-mands gruppe sig så på en fordybelse i et område indenfor det overordnede emne.
  Spredt over skoleåret, er der 8-10 fagdage. Hvor klassen, med én lærer, har mulighed for at fordybe sig i et bestemt fag.

   

  Erhvervspraktik
  Eleverne i 8. kl. tilbydes hvert år en uges praktik.

  Lejrskole og Københavnertur
  Normalt vil 7. klasse rejse på lejrskole i 5 dage. Forældrebetalingen ligger oftest på ca. kr. 1.000,-.
  I 9. klasse ligger en faglig Københavnertur. Skolen betaler primitiv overnatning. Forældrene betaler ca. kr. 900,- Eleverne betaler egen aftensmad.