• Skolepenge

  Peterskolen er en betalingsskole. Det vil sige, at der betales skolepenge for hver måned - dog ikke juli. Der gives rabat til familier med flere børn. 

  Pris for skolegang på Peterskolen i 2018/19:

  Hvis familien har 1 barn på skolen er prisen kr. 1413,-

  Der ydes dog særlig rabat for elever i 0. og 1. kl., hvis de er familiens første eller andet barn på skolen. I 2018/19 koster et barn i 0. eller 1. kl. med rabat således kr. 887,80.

  Priserne beregnet for flerbørnsfamilier ser sådan ud:

  Hvis familien har 2 børn på skolen:
  Begge går i 0.-1. kl.:               1.499,60 kr.
  1 barn i 0.-1. og 1 i 2.-9. kl:    2.024,80 kr.
  Begge går i 2.-9. kl.:               2.366,00 kr.

  Hvis familien har 3, 4 eller flere børn på skolen, betales 100 kr. pr. stk. udover de 2 første børn.