• Skolepenge

  Peterskolen er en betalingsskole. Det vil sige, at der betales skolepenge for hver måned - dog ikke juli. Der gives rabat til familier med flere børn. 

  Pris for skolegang på Peterskolen i 2017/18:

  Hvis familien har 1 barn på skolen er prisen kr. 1385,-

  Der ydes dog særlig rabat for elever i 0. og 1. kl., hvis de er familiens første eller andet barn på skolen. I 2017/18 koster et barn i 0. eller 1. kl. med rabat således kr. 871,-

  Priserne beregnet for flerbørnsfamilier ser sådan ud:

  Hvis familien har 2 børn på skolen:
  Begge går i 0.-1. kl.:               1.472 kr.
  1 barn i 0.-1. og 1 i 2.-9. kl:    1.986 kr.
  Begge går i 2.-9. kl.:               2.320 kr.

  Hvis familien har 3, 4 eller flere børn på skolen, betales 100 kr. pr. stk. udover de 2 første børn.