• Skoleinfo
  Skoleinfo september 2019
  Den første af efterårets måneder er i fuld gang. Der bliver færre og færre af de lyse timer – og flere mørke timer. Samtidig oplever vi, hvordan naturen på forunderlig vis skifter udseende, og efteråret har også sin charme og sine muligheder. Og netop det sidste forsøger vi at benytte os af på skolen og i SFO.
  Skolestart
  På mange måder synes vi, at vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. 20 nye elever begyndte i 0. klasse. Derudover er der begyndt nogle elever i andre klasser, så elevtallet er pt. på 196. Det betyder, at på skolen går der 196 fantastiske og unikke elever. For os er det vigtigt, at vi ser den enkelte, og at den enkelte får den plads og det rum, som eleven har brug for.
  Lejrskoler
  Skolestart betyder også lejrskoler. Som noget helt nyt har 9. klasse været i Berlin. Det blev en rigtig god tur med både historie og kultur. Vi skal nu evaluere på turen, men mon ikke det fremover bliver en del af udskolingens program.
  4. klasse vandt muligheden for en tur i ”Kend dit land”. Med en enkelt overnatning var de på Sjælland, og det klarede de bare så flot.
  Og som den sidste større tur i sensommeren, er 7. klasse i Sønderjylland. Med base i Gråsten bliver det til ture rundt i det sønderjyske, med en afstikker over grænsen!
  Nye ansigter i personalet
  Som vi tidligere har orienteret om, er Silas Techow blevet ansat som ung medarbejder. Han er at finde i SFO, og desuden er han tilkaldevikar.
  Claudia St. Michael ansat som timelærer for det kommende skoleår, hvor hun underviser i faget Tysk. Derudover vil hun også være tilkaldevikar.
  Senest er Heidi Lykke Kofoed ansat i en stilling som pædagog. Først i et mindre vikariat, og senere som barselsvikar for Anina Kofoed-Pihl.
  Emneuge
  I uge 39 har vi en emneuge under overskriften ”Bæredygtighed og genbrug på Peterskolen”. Skolen inddeles i Indskolingen, Mellemtrinnet og Udskolingen. Her vil der foregå rigtig mange og spændende ting i løbet af ugen. Og som lidt ekstra krydderi, vil der være en overnatning for alle natten mellem torsdag og fredag. Hvor og hvordan vil der komme informationer om fra klassernes lærere – sammen med info om den øvrige del af emneugen.
  Kommunikation
  På Peterskolen har vi i mange år benyttet os af Skolekom. Dels mht. beskeder til forældre og elever, og dels som internt kommunikationssystem blandt skolens ansatte. Men Skolekom lukker ned den 31. december 2019, og derfor er vi i fuld gang med at undersøge alternative muligheder. Men det betyder, at der vil ske nogle forandringer på dette felt i løbet af efteråret. Mere information om det senere.
  Peterskolens idrætsforening
  Der begynder igen af være gang i Peterskolens idrætsforening. Så har du lyst og tid til motion og fællesskab, så kan det være en mulighed. Se mere på dette link: http://www.peterskolen.dk/skolen/peterskolens-idraetsforening.aspx
  Facebook
  Peterskolen er nu kommet på Facebook. Her vil vi løbende lægge nye fotos ud, af det liv der leves til hverdag, både i skolen og i SFO. Bliver følger af siden, og del gerne de forskellige opslag.
  Skoleinfo maj 2019

  ”Kom maj du søde milde” – sådan lyder en af vore dejlige forårssange. Lige nu nyder vi denne fantastiske årstid, hvor alting for alvor springer ud. Det gør noget ved os alle, og ikke mindst hos eleverne. Rigtig mange søger udenfor i frikvartererne, for at nyde solens varme stråler.

  Årsmøde og Peterskolens bestyrelse

  Den 10. april blev der afholdt årsmøde, og mange tak til alle som deltog. Referatet fra mødet kan man finde på skolens hjemmeside.

  På årsmødet var der valg til skolens bestyrelse. Katrine Brandt blev genvalgt af skolens forældre.

  Som det fremgår af årsmødets referat, blev der taget afsked med Flemming Gildhoff som bestyrelsesmedlem. I stedet har Luthersk Missionsforening valgt Filip Oehlenschläger (Far til Magnus i 6. klasse og Gustav i 9. klasse).

  Loppemarked

  Tak til alle som støttede op om skolens loppemarked lørdag den 27. april. Vejret kunne have været bedre, men humøret var i top. Tak for mange bidrag, hjælpende hænder og økonomisk støtte. Vi forventer et overskud på kr. 20.000,-. Pengene bliver brugt til opstart af nye valgfag.

  Nye ansigter efter sommerferien

  For næste skoleår er Silas Techow blevet ansat som ung medarbejder. Silas skal om eftermiddagen være en del af personalegruppen i SFO, og den øvrige tid vil han blive brugt som tilkaldevikar.

  Silas har tanker om at læse til pædagog, og vil gerne bruge erfaringen fra arbejdet som ung medarbejder i sin uddannelse. Han bliver færdig på HF til sommer. I sin fritid er han fodboldtræner, spiller musik m.m. Han har desuden erfaring som lejrleder, og har pt. et job som handicaphjælper.

   

  Endvidere er Claudia St. Michael ansat som timelærer for det kommende skoleår.

  Claudia er oprindelig fra Tyskland, men flyttede til Danmark i 2006. Her traf hun sin mand, og de har sammen to børn. Helt konkret skal Claudia undervise i 8-9 lektioner om ugen i faget tysk, og derudover vil vi bruge hende som tilkaldevikar. Som resultat af denne ansættelse, vil vi i næste skoleår give tyskundervisning i 5. klasse i to ugentlige lektioner.

   

   

  Peterskolen - Skoleinfo marts 2019

  Jeg er rigtig glad for, at jeg får muligheden for at skrive dette ”Skoleinfo”, hvilket jo betyder, at jeg nu er begyndt som skoleleder på Peterskolen. Onsdag den 20. marts var min første arbejdsdag, som jeg bl.a. benyttede til at komme rundt i alle klasser og få hilst på de mange elever. Og siden har jeg ”følt” mig lidt frem, snakket med ansatte og elever, undersøgt bygninger m.v. – men er også klar over, at der fortsat er mange nye ting, som venter mig. Men jeg er også sikker på, at det nok skal gå.
  Jeg kan kun sige, at jeg er kommet rigtig godt i gang, og det har udelukkende været positivt at træde inden for dørene på Peterskolen.
  Årsmøde den 10. april
  Den 10. april har skolen årsmøde, og jeg håber meget, at jeg her møder mange af jer forældre. Jeg vil blive glad for at få hilst på jer denne aften, og dermed få sat ansigter på elevernes forældre.
  Kom og vær med til årsmødet.
  Kl. 19.30 begynder selve dagsorden med bestyrelsens beretning, regnskabsfremlæggelse, valg til bestyrelsen, samt statusrapport fra skolens tilsynsførende. Skolen vil være vært for kaffe m.v. Og derudover får jeg muligheden for at sige noget ud fra emnet: ”Undskyld, må jeg gerne være her?”
  Velkommen til alle!
  Loppemarked den 27. april
  Lørdag den 27. april er der loppemarked i skolens hal. Og for at det kan blive et vellykket
  arrangement, har vi brug for, at nogen vil tænke på skolen - for man kan jo ikke holde
  loppemarked uden loppeeffekter  Mon ikke vi alle har noget der hjemme, som vi ikke bruger, og som andre måske kunne bruge? Vi tager ikke imod hårde hvidevarer. Men ellers kan alt bruges. I er velkommen til at stille ”lopperne” i cykelskuret foran skolen, så opbevarer vi det indtil loppemarkedet. Har I plads, er det selvfølgelig lettest for os, at effekterne først kommer i ugen op til loppemarkedet.
  Ud over loppeeffekter har vi også brug for, at nogen bager en kage. Man behøver ikke at have deltaget i ”Den store bagedyst”, for at bage en kage til loppemarked. Kom meget gerne med det, som du har bagt. www.peterskolen.dk
  Der er også brug for nogle hjælpere ved loppemarkedet, bl.a. også til at rydde op til sidst.
  Hvis I har mulighed for at bage til denne dag, samt mulighed for at hjælpe til på selve dagen, må du/I meget gerne melde jer på kontor@peterskolen.dk eller direkte på kontoret (tlf. 5695 3502).
  Overskuddet fra loppemarked vil blive brugt til opstart af de obligatoriske valgfag i 7.+8. klassetrin for næste skoleår, idet der vil være en økonomisk udgift forbundet med denne opstart. I infobrevet fra februar blev der orienteret om dette.
  Hverdagen på skolen
  Hverdagen på Peterskolen er fuld af liv. Der bliver i timerne undervist i de forskellige fag, på de forskellige klassetrin. Eleverne kender deres skema, og følger den daglige rytme. Naturligvis er der ind imellem små ”bump” på vejen, og så prøver vi at hjælpe på bedste måde.
  Eleverne i 9. klasse kan godt mærke, at vi nærmer os eksamenstiden. Den 6. maj er første dag med skriftlig eksamen, så jo, eksamen nærmer sig med hastige skridt. Og der er en vis spænding mht. hvilke fag der bliver udtrukket, og det afsløres den 29. april.
  Det er en fornøjelse at se, hvordan eleverne er aktive i frikvartererne. Rigtig mange løber udenfor, når det ringer. Så nu venter vi bare på, at temperaturen udenfor begynder at stige, så vi rigtig kan fornemme foråret.

   

   

  Peterskolen - Skoleinfo februar 2019

  Her kommer et skoleinfo på falderebet af februar og lige inden vinterferien. I skrivende stund forventer vi, at Hans Ulrik Munk starter på Peterskolen i løbet af uge 12. Der bliver ikke nogen velkomstreception, men I kan møde ham ved skolens årsmøde den 10. april.

  Loppemarked

  Den 27. april er der loppemarked i skolens hal. Vi samler ind til opstart af valgfag. (Læs mere herom i dette brev)

  Derfor har vi brug for, at nogen vil tænke på skolen i den kommende periode. For man kan ikke holde loppemarked uden loppeeffekter. Mon ikke vi alle har noget der hjemme, som vi ikke bruger, og som andre måske kunne bruge? Vi tager ikke imod hårde hvidevarer. Men ellers kan alt bruges. Når I har samlet det, skal I bare stille det i cykelskuret foran skolen, så opbevarer vi det indtil loppemarkedet.  Har I plads, er det selvfølgelig lettest for os, at effekterne først kommer i ugen op til loppemarkedet.

  Der er også brug for nogle hjælpere ved loppemarkedet. Det kommer vi og beder om hjælp til i løbet af marts. Hvis I har lyst, må I meget gerne melde jer på kontor@peterskolen.dk eller direkte på kontoret (tlf 5695 3502).

  Lektier

  Et af de steder, hvor vi adskiller os fra folkeskolen i hverdagen er, at vi stadig gør brug af, at give lektier for. Men da lærere ikke er ens i deres didaktiske tilgang til læring, udmøntes det ikke ens i klasserne. Det kan måske godt give anledning til undring i hjemmene. Det ønsker vi at imødekomme. Derfor har lærerne og pædagogerne haft nogle samtaler om lektier, og vi er kommet frem til følgende målsætning for lektier: Formålet med lektier er, at den enkelte elev får fulgt op på undervisningen samt trænet færdigheder. Vi har også lagt os fast på, hvor lang tid man i gennemsnit bør arbejde med lektier. Som elev på Peterskolen kan man forvente lektier i følgende omfang:

  0.-1. klasse  20 minutter dagligt.            

  2.-3. klasse  30 minutter dagligt                                   

  4.-6. klasse  45 minutter dagligt             

  7.-9. klasse  60 minutter dagligt             

  Ved fravær skal der ydes en ekstra indsats. Denne information er også lagt på vores hjemmeside under ”undervisning”.

  Praksisfaglighed i skolen

  Der arbejdes lige nu med, og snakkes en del om, indførelsen af obligatorisk valgfag på 7.+8. klassetrin. Det fremlægges som lovforslag her i foråret, til effektuering allerede i skoleåret 19/20. På Peterskolen hilser vi det velkommen, og vi vil også indføre det. Det har længe været et ønske fra eleverne, at få noget praktisk-musisk undervisning også i udskolingen. Det bliver et to-årigt forløb, og vi ved endnu ikke hvilke fag vi vil tilbyde, men vi ved, at man skal slutte det valgfag som man har, af med at gå til prøve i faget i slutningen af 8. klasse.

  Samværsregler

  Sammen med dette Skoleinfo sendes skolens samværsregler ud. Vi har bearbejdet dem i oktober, og lagt dem i ny udgave på skolens hjemmeside, og så synes vi, at det er mest fair, at I lige gøres opmærksomme på, at der er ting vi har strammet op omkring. Det drejer sig især om energidrik, rygning og ”at forlade skolen i skoletiden”. Læs dem igennem.

  Årsmøde den 10. april

  Den 10. april har skolen årsmøde. Vi indkalder jer til dette nu, og midt i marts vil I få en mere konkret indbydelse. Men sæt allerede nu x i kalenderen. Efter selve mødet får vores nye skoleleder Hans Ulrik Munk ordet, og vil fortælle lidt om hans møde med Peterskolen, og hans ønsker for skolens fremtid.

  Indførelse af en tysklandstur i 8. klasse

  For et par år siden havde vi skolerejser som emne efter årsmødet. Der sendte forældrene signalet, at næste skridt for indførelse af lejrskoler er en tysklandstur i 8. klasse. Det har bestyrelsen nu vedtaget at effektuere. Fra skoleåret 19/20 og frem, ser lejrskoleplanen derfor således ud: Der ansøges om Madlejr i 6. klasse. Vi tager på lejrskole i 7. klasse. Vi tager til Berlin i 8. klasse. Og i 9. klasse går turen til vores hovedstad. I 7. eller 8. klasse tilbydes en overlevelsestur i Sverige. Vi glæder os meget over indførelsen af Berlinturen, og ser frem til nogle givende ture. Vi forventer at det kan give tyskfaget et boost. (Der vil til alle disse ture være noget forældrebetaling.) 

  Kommende 0. klasse

  Der har været en del snak i pressen om, hvor mange skoleelever der skal starte på de forskellige skoler. Til vores kommende 0. klasse er der optaget 20 elever. Vi havde ikke plads til alle ansøgere.

  Nye skolelever

  Til 8. klasse har vi optaget to nye elever. Stort velkommen til:

  Laura startede den 25/2

  Rose starter den 11/3

   

   

  Peterskolen - Skoleinfo januar 2019

  Ledelsessituationen:

  Vi glæder os meget til vores nye skoleleder Hans Ulrik Munk kommer 1. april.  Indtil april holder Helene og jeg skansen på kontoret. I er velkomne til at kontakte os, som I ellers altid har gjort, når I har brug for kontakt. Men Kjelds mail er lukket, så skriv til kontor@peterskolen.dk eller ring.

  Bordtennisturnering:

  Der er sendt mails til alle hjem, om den fantastiske mulighed for at deltage i bordtennisturneringen. Benyt jer af det - og husk at tilmelde jer. Vi mødes lørdag den 26. januar Klokken 10 - tag gerne selv bat med. Vores dejlige 6. klasse laver en bod med forskelligt mad og drikkelse, og de vil gerne sælge rigtig meget, så de kan tjene mange penge til deres skolerejse. Så selvom du ikke kan/vil spille bordtennis, kan du godt komme og være med på dagen, købe dig noget mad og heppe. Det plejer at være enormt hyggeligt.

  Vi har haft politiet på besøg:

  Politiet holder ind i mellem opsyn med trafikken omkring skolen om morgenen. De har lige været på besøg. De var meget tilfredse med elevernes ageren, men de bad os lige nævne til jer forældre, at de normale færdselsregler også gælder i ”lommerne” udenfor skolen. Politiet anbefaler meget, at parkere på soldaterhjemmets parkeringsplads, hvis man vil følge sit barn ind på skolen. Så der kommer et godt flow i ”lommen”, fordi den kun bruges til afsætning (og ikke parkering). Tænk på, hvad børnene oplever.

   9. klasse næste år:

  Næste år bliver der nogle ledige pladser i vores 9. kl., så hvis du kender nogen, som kunne tænke sig at gå på Peterskolen i nuværende 8. klasse og fortsætte i 9. kl., så har vi nogle pladser. Men det skal være elever som har lidt overskud og selv kan tage noget fagligt ansvar. Grunden er, at vores 8. og 9. klasse anses for at være et samlet forløb med prøve-pensum som strækker sig over begge skoleår. Så en eventuel ny elev, skal selv kunne læse dele af pensum op, hvis vi har gennemgået noget i 8. klasse, som eleven ikke har lært/læst.

  Projektuger:

  I uge 5 har 9. klasse deres projektuge - som for dem er den første af de kommende prøver. Deres karakter for projektugen kan komme med på eksamenspapiret til sommer. Tag derfor godt imod dem, hvis nogen af jer bliver bedt om hjælp.

  I uge 8 har resten af skolens klasser deres projektuge. Det er vigtigt at eleverne får anledning til at arbejde projektorienteret - så bak dem op i det - på deres eget niveau.