• Skole-hjem-samarbejde

  Hjemmets medleven

  På Peterskolen har vi tradition for tæt kontakt mellem skole og hjem.
  Når vi indbyder til skolens arrangementer, møder en meget stor del af elevernes forældre, søskende og sågar bedsteforældre op. Det sætter vi stor pris på!
  Forældrene er naturligvis altid velkomne på skolen for at drøfte et eventuelt problem eller for at komme med gode ideer.

  Vi har udarbejdet et "Forventningspapir" i april 2016. Det kan læses her

  Nødnumre
  For altid at kunne komme i kontakt med forældre/pårørende beder vi om, at hjemmet udfylder et skema med ”nød-telefon-numre”.
  Skemaet kan fås på kontoret. Husk også at oplyse om nyt arbejdssted/telefon nr. for alle kontaktpersoner I har nævnt.

  Skole-hjem-samtaler
  Både forår og efterår indbydes der til skole-hjem-samtaler.
  Her kan forældre tale med næsten alle barnets lærere - fordelt på henholdsvis forår og efterår.

  Fester
  Peterskolen afholder forskellige fester, for eksempel en jule­afslutning og en skolefest. Ved skolens fester optræder elever fra forskellige klassetrin og skolen er vært ved et mindre traktement.

  Loppemarkedet
  Hvert forår afholder skolen loppemarked. Alle forældre bliver kontaktet og spurgt, om de vil give en hånd med. De indkomne midler går til skolens bygningsmasse.

  Skole-info
  Skolen skriver flere gange om året til skolens hjem om aktuelle forhold på skolen.

  Klasse-info
  Klasselærerne informerer løbende forældrene om undervisningen.

  Forældredage
  Hvert år er der planlagt 5 forældredage, hvor forældrene inviteres til at overvære deres børns undervisning.

  Forældremøder
  Der er forældremøde for klassen hvert år.
  Ofte har klassen derudover et årligt socialt arrangement, som forældrene står for. Dette styrker det sociale sammenhold elever og forældre imellem.

  Årsmøde
  Hvert forår har skolen årsmøde, hvor forældrene vælger deres repræsentanter til bestyrelsen, får den tilsynsførendes udtalelse og der vælges en tilsynsførende.
  I øvrigt bliver der orienteret om skolens hverdag, og der er mulighed for at debattere.
  Forslag til behandling på Peterskolens årsmøde skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før årsmødet.