• Peterskolens hal

    Peterskolens hal blev en realitet i 2015, efter at vi i rigtig mange år havde ønsket os vores egen hal.

    Peterskolens hal summer af aktivitet hele ugen, hvor mange brugere dagligt har deres gang. 

    Som brugere kan vi, udover skolens egne elever, f.eks. nævne Blykobbe Idrætsforening, Bornholms Efterskole, Peterskolens Idrætsforening m.fl.

    Alt i alt har Peterskolens hal rigtig mange brugere fra lokalbefolkningen på Bornholm.

    Dertil kommer alle de gæster som besøger hallen til arrangementer, møder, fælles skolearrangementer og andre events.