• Om skolen

  Peterskolen sætter tryghed og trivsel højt

  Der er maximum 20 elever i hver klasse - det giver mulighed for en god lærer-/elevkontakt. Der er ét spor fra 0. kl. til 9. kl.

  Vi ønsker et miljø, hvor alle kender alle. Det giver tryghed i hverdagen.

  Trivsel og tryghed er et godt og nødvendigt udgangspunkt for læring.

  Vi ønsker kreativitet som en naturlig del af fagene, så der læres med alle sanser og fagligheden bliver høj.

  Vi tilskynder til selvstændighed og ansvarsbevidsthed. Ansvar både for egen uddannelse og overfor kammerater og skole.

   

  Skolekredsen består af forældre og venner af skolen, som ønsker at være med til at støtte og drage omsorg for, at skolen fastholdes på sit grundlag og formål, som beskrevet i vedtægterne.


  Skolens tilsynsførende vælges af forældrene til at føre tilsyn med elevernes standpunkt primært i dansk, regning/matematik og engelsk.

  Skolens nuværende tilsynsfører er John Nielsen.  Læs mere her.  Peterskolen er tilknyttet landsforeningen Foreningen af Kristne Friskoler, FKF. FKF's hjemmeside: http://www.kristne-friskoler.dk/
  SkoleListe.eu http://www.skoleliste.eu/skole/1949-peterskolen-ronne-kristne-friskole/