• Indskrivning

  Når en elev ønskes indskrevet på Peterskolen, sker dette ved, at der udfyldes et indskrivningsskema, som fås på skolen eller kan downloades her fra siden. Når skolen modtager skemaet, sender vi en bekræftelse på modtagelsen og/eller indkalder til samtale, og derefter gives besked om, hvorvidt barnet kan optages. Er klassen fuldtegnet kan eleven komme på venteliste.

  Ved optagelse
  Familier, der ikke i forvejen har børn på Peterskolen, bliver altid indbudt til samtale og rundvisning i forbindelse med optagelse. I samtalen deltager normalt: Ansøgende forældre og elev, kommende klasselærer og en fra skolens ledelse. Ved optagelse overvejer vi altid både klassens og den kommende elevs situation, for at evt. beslutning om optagelse kan ende så godt som muligt for alle parter.

  Optagelse i kommende 0. klasse
  Er I interesserede i optagelse i en kommende 0. klasse, skal I udfylde en anmodning om optagelse. Brug blanketten herunder. Den udfyldes, underskrives og sendes til Peterskolen. Når Peterskolen har modtaget skemaet fra jer, sender vi jer en bekræftelse på at vi har modtaget det. Her beskriver vi hvordan den videre procedure vil være.
  Peterskolens visitering af børn til kommende 0. klasser, begynder senest i september året før klassens start. Ved visiteringen tages bl.a. hensyn til opskrivningstidspunktet og om barnet har søskende på skolen.

   

  Formular til indskrivning

  Tryk her