• Velkommen

  HVEM ER VI?

  VELKOMMEN til Peterskolens SkoleFritidsOrdning/SFO

  Peterskolens skolefritidsordning (SFO) er en del af Peterskolen og arbejder ud fra samme værdigrundlag.

  SFO'en er et tilbud til børnene i 0.kl. til og med 3. kl., som har brug for pasning i tidsrummet 6.15-7.55 og efter skoletid i tidsrummet mandag-torsdag kl. 12.15-16.30, fredag kl. 12.15-16.00.

  SFO'en har lokaler i indskolingsafdelingen og gør også brug af skolens øvrige muligheder som skolens store legeplads, hal og naturgrund.

  Vi vægter børnenes frie tid højt, derfor er aktiviteterne i høj grad præget af børnenes ønsker. Nogle af børnene har mange ideer og finder selv på lege, andre har brug for, at vi sammen spiller, leger eller er kre­ative. Nogle dage har vi aktiviteter som man kan deltage i, hvis man har lyst (eks.: danseklub, bål, kreativ, m.m.). SFO'en har deres egen løbeklub. 

  Der serveres dagligt en lille forfriskning omkring kl. 13.30.

  SFO'en bruger Tabulex, hvor forældrene taster børnenes komme- og gå-hjem-tider ind, og her findes også de praktiske oplysninger omkring aktiviteter, ture og ugens kalender mm. Det er også ad denne vej at forældre sender beskeder og ændringer til SFO'en.

  Legeaftaler aftales IKKE i SFO'en, men hjemme.

   

  TILMELDING: Til et nyt skoleår udfyldes tilmeldingsblanket inden 1. juni, og afleveres til Peterskolens kontor eller SFO. Evt. kan senere tilmelding finde sted ved henvendelse til skolens kontor.

  FRAMELDING: Sker skriftligt og inden den 15. til den 1. i en måned. Blanket ligger også på hjemmesiden.

  GARDEROBE: Børnene skal have ekstra tøj i garderoben, samt et par indesko, da vi altid skifter sko når vi kommer ind fra legepladsen. Børnene må ikke gå med bare tæer. Leg udenfor kræver overtrækstøj, og i regn/vådt vejr altid regntøj. Tænk praktisk når vi tager på tur. Garderoberne tømmes til efterårsferie, juleferie, påskeferie og sommerferie.

  OPRYDNING: Du skal som forældre sikre dig at dit barn har ryddet op efter leg inden I går hjem.

  VELKOMMEN til at ringe til skolens kontor eller daglig leder, Berit Madsen, om mere information.

    

  SFO - kontakt tlf. 24 48 35 01