Peterskolens Idrætsforening

Så er der igen mulighed for at vi kan mødes på kryds og tværs i Peterskolens idrætsforening.  

Foreningens formål er at fremme det sociale fællesskab familier og venner af skolen imellem.

For alle aktiviteter er der en tovholder. Tovholderen har blandt andet ansvar for at oprette en begivenhed på Peterskolens idrætsforenings Facebook side. På denne måde kan man vide hvem der deltager og hvor mange der deltager til de forskellige aktiviteter.

Til aktiviteterne  volleyball og hockey gælder, at deltagerne skal være fra 15 år og opefter.

Volleyball
Haltid torsdag - lige uger kl. 18.00-20.00
Tovholder er Jeanette Andersen.

Hockey – mix
Haltid torsdag - ulige uger kl. 19.00-21.00
Tovholder er Heine Laursen.

Badminton
Haltid, onsdag – hver uge kl. 19.00-21.00
Kjeld Olesen/Ditte Dalsgaard Hansen vil være tovholder for badminton
Man kan ikke reservere en bane. Mød op og spil.

I efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie vil bestyrelsen invitere til aktiviteter, som vil blive annonceret på Facebook-gruppen.

Brænder du inde med en god ide og måske samtidig gerne vil være tovholder for aktiviteten hører bestyrelsen gerne fra dig. Skriv gerne en besked på Facebook-gruppen.

Vigtigt:
Det kræver at man er medlem af idrætsforeningen, hvis man ønsker at deltage i aktiviteterne.

Pris for medlemskab er 100 kr om året pr. pers. Børn under 4 år er gratis.

Indmeldingsblanketter findes ved indgangen til skolens kontor eller her. Udfyld en seddel og læg sedlen i den sorte postkasse sammen med pengene for indmeldelse, alternativt kan du maile indmeldingsblanketten til simon@dhmail.nu og betale via MobilPay.

Pengene som kommer ind i forbindelse med et medlemskab går til leje af hallen og køb af udstyr. Vi får tilskud fra kommunen ud fra hvor mange medlemmer vi har. Så jo flere medlemmer jo flere aktiviteter kan vi have råd til.

Al information vil udelukkende være igennem Facebook. Hvis ikke du er medlem af gruppen kan du anmode om at blive medlem. Søg på Peterskolens Idrætsforening.

Vi glæder os til endnu en halvsæson og håber at vi sammen får nogle sjove timer sammen, som kan være med til at styrke fælleskabet.

På vegne af bestyrelsen

Heine Laursen

Simon Dalsgaard

Trine Køhlert

Sandra West Hansen 

Ruben Steffensen